politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Sølvnål til Knud Stadsgaard og Henrik Bandsholm

28.04.2021

Motivering for Knud Stadsgaard, formand for DPIF:
Knud har siden 2017 været valgt og virket som Dansk Politiidrætsforbunds formand. En opgave han har udført med stor interesse og glæde ved idrætten.
Knuds store ledelsesmæssige kontaktflade i Dansk Politi, nyder Dansk Politiidrætsforbund stor gavn og glæde af i hverdagen, og Knud formår på meget fin vis i mange sammenhænge at synliggøre og i det hele taget at skabe stor respekt omkring politiidrætten.
Knud har været med omkring etableringen af samarbejdet med Dansk Militært Idrætsforbund, og har været med omkring #DPIFibevægelse, samt været en meget stor og afgørende årsag til, at Politidirektørforeningen støtter op om politiidrætten med anerkendelse af Ildsjælene og Årets Sportsnavn, og bidraget med væsentlige input til Politiforbundets rapport om træning.
At alt ikke er en dans på roser, så vi ved pandemien, hvor Knud viste meget fine formandsevner i en svær tid for politiidrætten, men med godt overblik og god styring er det indtrykket, at forbundet er kommet styrket ud af denne situation.
Det er en stor fornøjelse at overrække dig Dansk Politiidrætsforbunds sølvnål.

Motivering for Henrik Bandsholm, formand for Vestegnens Politis Idrætsforening:
Henrik deltog som nyvalgt formand og dermed repræsentant for Vestegnens PI første gang i et hovedbestyrelsesmøde i Dansk Politiidrætsforbund i april 2012.
Henrik har været en meget værdig repræsentant, der altid har bidraget positivt. På Henriks anbefaling har vi afholdt et kombineret udvalgs- og hovedbestyrelsesmøde og succesen herfra har gjort, at vi siden flere gange har gentaget denne mødeform.
Selvom Henrik og VEPI også har været udfordret har man formået at få samlet en god og dynamisk bestyrelse i VEPI, hvor jeres største kendetegn er det meget tætte samarbejde, I har med den lokale ledelse. I er ofte i tæt dialog, hvor I på fineste vis har indgået i et snævert samarbejde og afviklet flere “idrætsdage” med stor vægt på samarbejde, arbejdsmiljø og det sociale.
Henrik har i flere år været DPIF’s tovholder på “Dansk Politi Eventgames” – et arrangement, som af flere forskellige årsager endnu ikke er gennemført, men han har formået at udvikle et meget godt udgangspunkt, som kan bruges, hvis tiden senere viser sig moden til at kunne gennemføre et så stort arrangement.
Henrik har gennem årene været ophavsmand og tovholder til flere danske politimesterskaber, blandt andet i landevejscykling, MTB, halvmaraton og golf. Desuden har Henrik og de andre frivillige i Vestegnens PI med stor iver arrangeret fitness flere gange.
Henrik har selv deltaget som aktiv ved de danske politimesterskaber i landevejscykling rigtig mange gange, og altid med flotte resultater. Disse resultater har gjort, at Henrik har været udtaget til DPIF’s landshold i landevejscykling og repræsenteret DPIF ved de europæiske politimesterskaber ikke mindre end 5 gange.
Det er en stor glæde at overrække Dansk Politiidrætsforbunds sølvnål til Henrik Bandsholm, Vestegnens PI

Politidirektør Kim Christensen, Vestegnens Politi, overrakte sølvnålene og udtalte i den anledning:
“Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi lokalt har muligheden for at holde os i god fysisk form og styrke samværet på tværs af afdelingerne i kredsen. Det giver noget særligt til sammenholdet at være sammen på en anden måde end i hverdagen. Derfor er vi rigtig glade for det gode og tætte samarbejde, som vi på Vestegnen har med Vestegnens PI (VEPI), og formand Henrik Bandsholm.
Dette samarbejder understøttes også ved, at vores chefpolitiinspektør, Knud Stadsgaard er formand i Dansk Politiidrætsforbund. Det har derfor været en stor ære at overrække såvel Henrik og Knud Dansk Politiidrætsforbunds sølvnål.
Vi ser frem til, at det igen bliver muligt for VEPI at afholde nogle af deres mange gode arrangementer”.

Scroll to Top