politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Godt nytår til et nyt sportsår 2018

22.01.2018

Her i den sportslige stille periode, skal der lyde et GODT NYTÅR fra Dansk Politiidrætsforbund.
Samtidig vil vi benytte lejlighed til at informere om, at vi i idrætsforbundet absolut ikke sidder stille selvom aktiviteterne på idrætsarenaerne kører i lavere omdrejninger.

Siden sidst har der i Dansk Politiidrætsforbund været afholdt hovedbestyrelsesmøde i starten af december måned, hvor det nye forretningsudvalg havde lejlighed til at mødes med den nye hovedbestyrelse. Samtidig var idrætsudvalgene budt med til mødet og der var lejlighed til at tage temperaturen på vort forbund – og, skulle jeg hilse og sige, den er fortsat god.
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg glædede Dansk Politiidrætsforbund ved at være tilstede under frokosten på 2. dagen af HB-mødet, hvor han havde lejlighed til, dels at takke Dansk Politiidrætsforbund og dets mange ledere, og også samtidig udtrykke sin store beundring for det meget store og vigtige arbejde, der udføres under Dansk Politiidrætsforbund.
Mere herom i det kommende nummer af Politi Idræt.

2018 er også en spændende idrætsår, hvor der i lighed med tidligere år, er mange spændende idrætsarrangementer for både bredden, men også for de lidt mere øvede idrætsfolk.
Hold øje med Aktivitetskalenderen, hvor der allerede er programsat mange Danske Politimesterskaber samt øvrige politiidrætsstævner igennem hele 2018.

2018 er også et idrætsår, hvor Dansk Politiidrætsforbund vil være repræsenteret ved Europæiske Politimesterskaber. Desværre glippede kvalifikationen til EM i fodbold for herrer i Prag, Tjekkiet.
Året indledes med håndbolddamelandsholdets deltagelse ved EM i slutningen af marts måned i Göppingen, Tyskland. Derudover er det mesterskaber i triathlon, landevejscykling samt marathon, hvor Danmark stiller med repræsentanter.
I Nordisk regi er det et mellemår uden mesterskaber, hvilket skyldes aflysning af enkelte idrætsgrene, hvor der ikke længere er tilslutning fra de nordiske lande.

Siden sidst er også 2017-årets sidste idrætsblad nr. 8, kommet på gaden og kan læses – også her i E-udgave.

Endelig er det værd at gøre opmærksom på, at især foråret i 2018 er et halvår med mange opgaver i Dansk Politi, hvilket kan afstedkomme at nogle af arrangementer vil blive flyttet.
Hold derfor øje med Aktivitetskalenderen for eventuelle ændringer, som straks vil blive annonceret.

Scroll to Top